Radnički sa radnicima i top menadžmentom Fijata
13714247504508_049_2.jpg
13714248770101_051_22.jpg
13714248911965_052_2.jpg
13714249038322_053_2.jpg
13714249169366_055_2.jpg
1371424945126_058_2.jpg
13714249713248_060_2.jpg
13714249849272_061_2.jpg
13714250001864_063_2.jpg
13714250111201_064_2.jpg
13714250299957_065_2.jpg
13714250864171_069_2.jpg
13714251300329_070_2.jpg
13714252922695_080_2.jpg
13714253165734_084_2.jpg
13714253297558_085_2.jpg
13714253450275_090_2.jpg
13714253704821_091_2.jpg
1371425454026_098_2.jpg
13714254802227_103_2.jpg
13714255634145_116_2.jpg
13714255799457_117_2.jpg
13714255945584_119_2.jpg
13714256351673_131_2.jpg
13714256928262_137_2.jpg
13717691183376_koc_9210.jpg
13717692032249_koc_9251.jpg
13717692164773_koc_9252.jpg
13717692302393_koc_9257.jpg
13717692421077_koc_9259.jpg
13717692549887_koc_9267.jpg
13717692671275_image001.jpg

Foto: Dejan Milošević (1-20), Zoran Kovačević (21-27)
16. 6. 2013.

Podeli ovaj članak sa: